Tháng Ba 24, 2023

Hình dưới đây biểu diễn lực:

Hình dưới đây biểu diễn lực:

A. Có độ lớn 60N, phương tạo với phương nằm ngang một góc 160°, chiều hướng lên trên

B. Có độ lớn 60N, phương tạo với phương nằm ngang một góc 20°, chiều hướng từ trái sang phải

C. Có độ lớn 20N, phương tạo với phương nằm ngang một góc 20° , chiều hướng sang trái

D. Có độ lớn 60N, phương tạo với phương nằm ngang một góc 160°, chiều hướng sang trái

Hướng dẫn

Đáp án: B

– Độ dài véc tơ có 3 đoạn, mỗi đoạn ứng với 20N nên cường độ của lực là 60N. Mũi tên hướng từ trái sang phải biểu diễn lực có chiều từ trái sang phải.

– Phương của véc tơ tạo với phương nằm ngang một góc 20° biểu diễn lực có phương tạo với phương nằm ngang một góc 20°