Tháng Mười Một 28, 2021

Hàng hóa quan trọng bậc nhất ở vùng Địa Trung Hải thời kì cổ đại là

Hàng hóa quan trọng bậc nhất ở vùng Địa Trung Hải thời kì cổ đại là

A. Nô lệ

B. Sắt

C. Lương thực

D. Hàng thủ công

Hướng dẫn

Trong xã hội chiếm nô ở vùng Địa Trung Hải, nô lệ là thứ hàng hóa quan trọng bậc nhất. Nhiều nơi như Đê – lốt, Pi-rê trở thành trung tâm buôn bán nô lệ lớn của thế giới cổ đại

Đáp án cần chọn là: A