Tháng Hai 24, 2024
giải toán bằng máy tính casio

Giải toán bằng máy tính casio fx 570vn plus – Bài 3

Trong loạt bài Giải toán bằng máy tính casio fx 570vn plus, My đã giới thiệu với các bạn hai bài là nhập môn máy tính casio và phân tích bằng nhân tử sử dụng máy tính casio. Trong bài viết nay My sẽ gửi tới các các bạn bài tiếp theo Nâng lũy thừa và sử dụng vi-et đảo. Hy vọng bài viết này sẽ thực sự hữu ích với các em.

Bài giảng Giải toán bằng máy tính casio fx 570vn plus này gồm 5 video sẽ hướng dẫn các em chi tiết:

LINK TẢI video giải toán 12 bằng máy tính 01.Ly thuyet.mp4
LINK TẢI video giải toán 12 bằng máy tính 02.Vi du 1.mp4
LINK TẢI video giải toán 12 bằng máy tính 03.Vi du 2.mp4
LINK TẢI video giải toán 12 bằng máy tính 04.Vi du 3.mp4
LINK TẢI video giải toán 12 bằng máy tính 05.Vi du 4.mp4