Tháng Ba 5, 2024
hình học không gian

Chuyên đề về khoảng cách trong hình học không gian

Chuyên đề về khoảng cách trong hình học không gian

  • DẠNG 1. KHOẢNG CÁCH TỪ 1 ĐIỂM ĐẾN ĐƯỜNG THẲNG
  • DẠNG 2. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG
  • DẠNG 3. KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.
  • DẠNG 4. KHOẢNG CÁCH HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU

LINK TẢI