Tháng Mười Một 28, 2021

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành tư liệu sau: “Người Hi Lạp, Rô-ma đem các sản phẩm như … đi bán ở mọi miền ven Địa Trung Hải. Sản phẩm mua về là … từ vùng Hắc Hải, Ai Cập, … từ các nước phương Đông”.

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành tư liệu sau:

“Người Hi Lạp, Rô-ma đem các sản phẩm như … đi bán ở mọi miền ven Địa Trung Hải. Sản phẩm mua về là … từ vùng Hắc Hải, Ai Cập, … từ các nước phương Đông”.

A. Nô lệ … lúa mì, súc vật, lông thú, … xa xỉ phẩm.

B. Rượu nho, dầu ô liu, đồ mĩ nghệ, đồ dùng kim loại, đồ gốm … lúa mì, súc vật, lông thú … tơ lụa, hương liệu, xa xỉ phẩm

C. Rượu nho … lúa mì … hương liệu.

D. Dầu ô liu … đồ dùng kim loại … xa xỉ phẩm.

Hướng dẫn

Người Hi Lạp, Rô-ma đem các sản phẩm như [u]rượu nho, dầu ô liu, đồ mĩ nghệ, đồ dùng kim loại, đồ gốm[/u] đi bán ở mọi miền ven Địa Trung Hải. Sản phẩm mua về là [u]lúa mì, súc vật, lông thú[/u] từ vùng Hắc Hải, Ai Cập, [u]tơ lụa, hương liệu, xa xỉ phẩm [/u]từ các nước phương Đông”.

Đáp án cần chọn là: B