Tháng Mười Hai 2, 2022
dao động cơ điều hòa

Dao động cơ – ĐH CĐ chia theo bài học – Phạm Thị Hiến – LVT Ninh Bình

Link tải