Tháng Chín 22, 2023
dao động cơ điều hòa

Dao động cơ – ĐH CĐ chia theo bài học – Phạm Thị Hiến – LVT Ninh Bình

Link tải