Tháng Mười Một 28, 2021

Cư dân biết sử dụng công cụ này sớm nhất là ở

Cư dân biết sử dụng công cụ này sớm nhất là ở

A. Ấn Độ.

B. Lưỡng Hà.

C. Tây Á và Ai Cập.

D. Trung Quốc

Hướng dẫn

Đáp án: C