Tháng Mười Một 28, 2021

Công trình kiến trúc nào được xây dựng ở thời kì Vương triều Hồi giáo Đê – li được người được thời đánh giá là “một trong những thành phố lớn nhất thế giới” ở thế kỉ XIV?

Công trình kiến trúc nào được xây dựng ở thời kì Vương triều Hồi giáo Đê – li được người được thời đánh giá là “một trong những thành phố lớn nhất thế giới” ở thế kỉ XIV?

A. Kinh đô Đê – li.

B. Cổng lăng A – cơ – ba

C. thành phố Delhi.

D. thành phố Mumbai

Hướng dẫn

Dưới thời kì vương triều Hồi giáo Đê-li, trải qua 6 đời vua chinh chiến nhiều hơn xây dựng nhưng Kinh đô Đê-li đã trở thành “một trong những thành phố lớn nhất thế giới” ở thế ki XIV, như một người đương thời nhận xét sau khi đã đi nhiều nơi.

Đáp án cần chọn là: A