Tháng Mười Một 28, 2021

Con sông nào được xem là nơi khởi nguồn của nền văn hóa Ấn Độ?

Con sông nào được xem là nơi khởi nguồn của nền văn hóa Ấn Độ?

A. Sông Ấn

B. Sông Hằng

C. Sông Gôđavari

D. Sông Namada

Hướng dẫn

Con sông Ấn (Indus) thuộc vùng Tây Bắc Ấn Độ, nhờ nó mà có tên gọi Ấn Độ và lãnh thổ Ấn Độ, là nơi khởi nguồn của nền văn hóa Ấn Độ.

Đáp án cần chọn là: A