Tháng Mười 23, 2021

Cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là

Cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là
A. bóng đái.
B. thận.
C. ống dẫn nước tiểu.
D. ống đái.

Hướng dẫn

Thận giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu.
Đáp án cần chọn là: B