Tháng Mười Một 28, 2021

Chữ viết của người Hi Lạp và Rô – ma thời kì cổ đại có đặc điểm gì nổi bật?

Chữ viết của người Hi Lạp và Rô – ma thời kì cổ đại có đặc điểm gì nổi bật?

A. Nhiều hình, nét kí hiệu phức tạp, khó nhớ.

B. Khả năng phổ biến bị hạn chế rất nhiều.

C. Kí hiệu đơn giản, khả năng ghép chữ linh hoạt

D. Chủ yếu là chữ tượng hình, khó nhớ.

Hướng dẫn

Cuộc sống “bôn ba” trên biển, trình độ phát triển của nền kinh tế đã đặt ra cho cư dân Địa Trung Hải nhu cầu sáng tạo ra một loại chữ viết gồm các kí hiệu đơn giản, nhưng phải có khả năng ghép chữ rất linh hoạt thành từ để thể hiện ý nghĩa của con người. Tiêu biểu là hệ thống chữ cái A, B, C và “số La Mã”, …

Đáp án cần chọn là: C