Tháng Ba 21, 2023

Cho x ∈ Z và (-154 + x) ⋮ 3 thì:

Cho x ∈ Z và (-154 + x) ⋮ 3 thì:

A. x chia 3 dư 1

B. x ⋮ 3

C. x chia 3 dư 2

D. Không kết luận được tính chất chia hết cho 3 của x

Hướng dẫn

Ta có (-154 + x) ⋮ 3

Mà -154 chia 3 dư 2. Vậy x chia 3 dư 1

Chọn đáp án A.