Tháng Ba 31, 2023

Cho hình vẽ sau: Một cặp tia đối nhau là:

Cho hình vẽ sau:

Một cặp tia đối nhau là:

A. Ut, UV

B. Us, Vt

C. Vs, Vt

D. Vs, Ut

Hướng dẫn

Các cặp tia đối nhau có trong hình là: Us, UV hoặc Us, Ut và Vt, VU hoặc Vt, Vs

Đối chiếu với các đáp án ta thấy C đúng.

Chọn đáp án C.