Tháng Tư 2, 2023

Cho ∠AOC = 60°. Vẽ tia OB sao cho OA là tia phân giác của ∠BOC . Tính số đo của ∠AOB và ∠BOC

Cho ∠AOC = 60°. Vẽ tia OB sao cho OA là tia phân giác của ∠BOC . Tính số đo của ∠AOB và ∠BOC

Hướng dẫn

Vì OA là tia phân giác của ∠BOC nên ta có:

Chọn đáp án D.

A. 45°

B. 60°

C. 100°

D. 120°

Hướng dẫn

Chọn đáp án D

A. 30°

B. 45°

C. 60°

D. 90°

Hướng dẫn

Chọn đáp án C