Tháng Mười Một 28, 2021

Các công trình kiến trúc của người Rô – ma thời kì cổ đại có đặc điểm gì nổi bật?

Các công trình kiến trúc của người Rô – ma thời kì cổ đại có đặc điểm gì nổi bật?

A. oai nghiêm, đồ sộ, hoành tráng và thiết thực.

B. tinh tế, tươi tắn, mềm mại và gần gũi.

C. oai nghiêm đồ số, mềm mại và gần gũi

D. mềm mại, gần gũi, hoành tráng và thiết thực.

Hướng dẫn

Rô – ma có nhiều công trình kiến trúc như đền đài, cầu máng dẫn nước, trường đấu, … oai nghiêm, đồ sộ, hoành tráng và thiết thực nhưng không tinh tế, tươi tắn, mềm mại, gần gũi như những công trình ở Hi Lạp.

Đáp án cần chọn là: A