Tháng Ba 21, 2023

(Đố là gì?) Khi người gọi là chị Lúc người gọi là ông Làm tôi bối rối trong lòng Đêm đêm mới dám ra trông mọi người?

(Đố là gì?)

Khi người gọi là chị

Lúc người gọi là ông

Làm tôi bối rối trong lòng

Đêm đêm mới dám ra trông mọi người?

Câu trả lời là: Chị Hằng (mặt trăng)