Tháng Tư 15, 2024
chuyên đề phép biến hình

12 Chuyên đề trắc nghiệm phép biến hình trong hình học mặt phẳng

Xin giới thiệu với các bạn 12 Chuyên đề trắc nghiệm phép biến hình trong hình học mặt phẳng:
LINK TẢI Tuyển chọn 100 câu trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng – Lê Bá Bảo
LINK TẢI Tuyển chọn 125 câu trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng – Đặng Việt Đông
LINK TẢI Chuyên đề bài tập phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Thân Thị Hạnh
LINK TẢI Chuyên đề bài tập phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng có lời giải chi tiết – Đặng Việt Đông
LINK TẢI Chuyên đề bài tập phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng có lời giải chi tiết
LINK TẢI Chuyên đề bài tập trắc nghiệm phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Trần Quốc Dũng
LINK TẢI Chuyên đề bài tập trắc nghiệp phép biến hình trong mặt phẳng – Nguyễn Hữu Biển
LINK TẢI Chuyên đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Nguyễn Minh Tiến
LINK TẢI Chuyên đề phân dạng và bài tập Hình học 11 học kỳ I – Lư Sĩ Pháp
LINK TẢI Chuyên đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Trần Quốc Nghĩa
LINK TẢI Chuyên đề phép tịnh tiến – Lê Bá Bảo, Trần Quang Thạnh
LINK TẢI Phương pháp giải các dạng toán phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Trần Đình Cư