Tháng Một 25, 2022

Để xác định điện trở của một vật dẫn kim loại, một học sinh mắc nối tiếp điện trở này với một ampe kế. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một biến thế nguồn (nguồn điện có hiệu điện thế thay đổi được). Thay đổi giá trị của biến thế nguồn, đọc giá trị dòng điện của ampe kế, số liệu thu được được thể hiện bằng đồ thị như hình vẽ. Điện trở vật dẫn gần nhất giá trị nào sau đây: A 5 Ω. B 10 Ω. C 15 Ω. D 20 Ω.

Để xác định điện trở của một vật dẫn kim loại, một học sinh mắc nối tiếp điện trở này với một ampe kế. Đặt …

Một sợi dây đồng có điện trở \(75\Omega \) ở nhiệt độ \({20^0}C\). Điện trở của sợi dây đó ở \({70^0}C\) là bao nhiêu? Biết hệ số nhiệt điện trở của đồng là \(\alpha = 0,04{K^{ – 1}}\) A \(60\Omega \) B \(70\Omega \) C \(80\Omega \) D \(90\Omega \)

Một sợi dây đồng có điện trở \(75\Omega \) ở nhiệt độ \({20^0}C\). Điện trở của sợi dây đó ở \({70^0}C\) là bao nhiêu? Biết …

Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số \({\alpha _T} = 48\left( {\mu V/K} \right)\) được đặt trong không khí ở \({20^0}C\). Mối hàn còn lại được nung nóng đến nhiệt độ \({220^0}C\). Tính suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện khi đó. Phương pháp giải: Vận dụng biểu thức tính suất điện động nhiệt điện: \(E = {\alpha _T}\left( {{T_2} – {T_1}} \right)\) Hướng dẫn Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện: \(E = {\alpha _T}\left( {{T_2} – {T_1}} \right) = {48.10^{ – 6}}.\left( {220 – 20} \right) = 9,{6.10^{ – 3}}V\) ##categories: 11493## ##tags: Vật lý 11##

Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số \({\alpha _T} = 48\left( {\mu V/K} \right)\) được đặt trong không khí ở \({20^0}C\). …

Cặp nhiệt điện sắt – constantan có hệ số nhiệt điện động là 52 μV/K và điện trở trong r = 0,5 Ω. Nối cặp nhiệt điện này với điện kế G có điện trở trong là 20 Ω. Đặt một mối hàn của cặp nhiệt điện này trong không khí ở 20$^{o}$C và nhúng mối hàn thứ hai vào trong lò điện có nhiệt độ 620$^{0}$C. Xác định cường độ dòng điện chạy qua điện kế G. A 1,52A B 1,52mA C 31,2A D 31,2mA

Cặp nhiệt điện sắt – constantan có hệ số nhiệt điện động là 52 μV/K và điện trở trong r = 0,5 Ω. Nối cặp …

Một mối hàn của 1 cặp nhiệt điện có hệ số \({\alpha _T} = 65(\mu V/K)\) được đặt trong không khí ở \({20^ \circ }C\), còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 232$^{0}$ C. Suất điện nhiệt điện của cặp nhiệt độ đó là A E = 13 mV. B E = 13,78 mV. C E = 13,98 mV. D E = 13,58 mV.

Một mối hàn của 1 cặp nhiệt điện có hệ số \({\alpha _T} = 65(\mu V/K)\) được đặt trong không khí ở \({20^ \circ }C\), …

Câu nào dưới đây nói về hiện tượng nhiệt điện là không đúng ? A Cặp nhiệt điện gồm hai dây kim loại khác nhau có hai đầu hàn nối với nhau. Nếu giữ hai mối hàn này ở hai nhiệt độ khác nhau (T$_{1}$ ≠ T$_{2}$) thì bên trong cặp nhiệt điện sẽ xuất hiện một suất điện động nhiệt điện. B Độ lớn của suất điện động nhiệt điện trong cặp nhiệt điện chỉ phụ thuộc nhiệt độ của mối hàn nóng có nhiệt độ cao hơn. C Độ lớn của suất điện động nhiệt điện trong cặp nhiệt điện tỉ lệ với hiệu nhiệt độ (T$_{1}$ – T$_{2}$) giữa hai mối hàn nóng và lạnh. D Cặp nhiệt điện được dùng phổ biến để làm nhiệt kế đo nhiệt độ.

Câu nào dưới đây nói về hiện tượng nhiệt điện là không đúng ? A Cặp nhiệt điện gồm hai dây kim loại khác nhau …

Câu nào dưới đây nói về tính chất điện của kim loại là không đúng ? A Kim loại là chất dẫn điện. B Kim loại có điện trở suất khá lớn, lớn hơn 10$^{7}$ Ω.m C Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ. D Cường độ dòng điện chạy qua dây kim loại tuân theo định luật Ôm khi nhiệt độ của dây kim loại thay đổi không đáng kể.

Câu nào dưới đây nói về tính chất điện của kim loại là không đúng ? A Kim loại là chất dẫn điện. B Kim …

Một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động là α = 52.10$^{-6 }$V/K, điện trở trong r = 0,5Ω. Nối cặp nhiệt điện này với điện kế G có điện trở R$_{G}$ = 20Ω . Đặt một mối hàn của cắp nhiệt điện này trong không khí ở 24$^{0}$C và đưa mối hàn thứ hai vào trong lò điện thì thấy cường độ dòng điện qua điện kế G là 1,52mA. Nhiệt độ trong lò điện khi đó là: A 304$^{0}$C B 623$^{0}$C C 3120$^{0}$C D 3100$^{0}$C

Một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động là α = 52.10$^{-6 }$V/K, điện trở trong r = 0,5Ω. Nối cặp nhiệt điện …