Hình học không gian là phần quan trọng trong chương trình luyện thi đại học cũng như trong chương trình học của học sinh THPT Quốc Gia. Chình bởi nó quan trọng nên để chiếm lĩnh được kiến thức phần này không hề đơn giản. Thấy được những khó khăn trong quá trình học tập