Dự kiến đề thi và đáp án chính thức môn toán sẽ được cập nhập 16h ngày 25 – 6 – 2018 ngay sau khi học sinh kết thúc làm bài thi chính thức môn toán trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 Bộ GD&ĐT. Các bạn cùng các em học sinh sẽ xem ĐỀ THI MÔN