Tháng Ba 31, 2023

Cho hình vẽ: Số đo của ∠tOm là:

Cho hình vẽ:

Số đo của ∠tOm là:

A. 105°

B. 100°

C. 115°

D. 95°

Hướng dẫn

Vì tia On nằm giữa hai tia Om và Ot ⇒ ∠tOn + ∠nOm = ∠tOm ⇒ ∠tOm = 60° + 35° = 95°

Chọn đáp án D.