Tháng Ba 24, 2023

Cho ∠AOC = 60°. Vẽ tia OB sao cho OA là tia phân giác của ∠BOC . Tính số đo của ∠AOB và ∠BOC

Cho ∠AOC = 60°. Vẽ tia OB sao cho OA là tia phân giác của ∠BOC . Tính số đo của ∠AOB và ∠BOC

Hướng dẫn

Vì OA là tia phân giác của ∠BOC nên ta có:

Chọn đáp án D.