Tháng Mười Một 30, 2023

Sự kiện ra đời của Đảng Cộng sản VN như thế nào? Đáp: Ngày 03/02/1930, hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Đảng Cộng sản tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị đã nhất trí thành lập Đảng thống nhất tên là Đảng CSVN và thông qua một số nội dung quan trọng của Đảng.

Sự kiện ra đời của Đảng Cộng sản VN như thế nào?

Đáp: Ngày 03/02/1930, hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Đảng Cộng sản tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị đã nhất trí thành lập Đảng thống nhất tên là Đảng CSVN và thông qua một số nội dung quan trọng của Đảng.