Tháng Hai 24, 2024

Ngày 06/01/1946, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra ở các địa phương nào? Hà Nội Huế Sài Gòn – Chợ Lớn Trên cả nước

Ngày 06/01/1946, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra ở các địa phương nào?

  • Hà Nội
  • Huế
  • Sài Gòn – Chợ Lớn
  • Trên cả nước