Tháng Ba 29, 2023

Khăn quàng phụ trách có kích thước? Chiều cao 0,25 – cạnh đáy 1m Chiều cao 0,30 – cạnh đáy 1,20m Chiều cao 0,35 – cạnh đáy 1,10m Chiều cao 0,35 – cạnh đáy 1,20m

Khăn quàng phụ trách có kích thước?

  • Chiều cao 0,25 – cạnh đáy 1m
  • Chiều cao 0,30 – cạnh đáy 1,20m
  • Chiều cao 0,35 – cạnh đáy 1,10m
  • Chiều cao 0,35 – cạnh đáy 1,20m