Tháng Tư 15, 2024

Hãy cho biết người VN đầu tiên và duy nhất đạt học vị cao nhất về kiến trúc của Viện hàn lâm Pháp quốc với giải Khôi nguyên La Mã? Người thiết kế dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất) Đáp: Ngô Viết Thụ

Hãy cho biết người VN đầu tiên và duy nhất đạt học vị cao nhất về kiến trúc của Viện hàn lâm Pháp quốc với giải Khôi nguyên La Mã? Người thiết kế dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất)

Đáp: Ngô Viết Thụ