Tháng Tư 15, 2024
cực trị hàm số

Chuyên đề cực trị hàm số kèm lời giải chi tiết

Chuyên đề cực trị hàm số kèm lời giải chi tiết dài 88 trang do tác giả Trần Văn Tài biên soạn. Gồm 3 dạng:

  • Dạng toán 1. Tìm cực trị hàm số
  • Dạng toán 2. Tìm tham số m để hàm số có n cực trị, có cực trị hàm số tại x = x$_0$
  • Dạng toán 3. Tìm tham số m để hàm số có n cực trị hàm số thỏa mãn điều kiện K.

Tổng tài liệu có 218 bài kèm lời giải chi tiết, vì vậy nó sẽ là tài liệu giúp em học tập hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới

Link: Tải về