Tháng Ba 1, 2024

Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên \mathbb{R} và có bảng biến thiên:

Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên \mathbb{R} và có bảng biến thiên:

Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.
B. Hàm số có GTLN bằng 1, GTNN bằng $-\frac{1}{3}.$
C. Hàm số có hai điểm cực trị.
D. Đồ thị hàm số không cắt trục hoành.
Hướng dẫn
Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực trị tại x=1 và x=3.