chuyên đề đạo hàm
Posted in Đạo hàm

7 chuyên đề tính đạo hàm hay và khó thường gặp trong đề thi

Đạo hàm là gì? Đạo hàm là tỉ số giữa số gia của hàm số và số gia của đối số tại điểm x0. Giá trị của đạo hàm thể hiện chiều biến thiên của hàm số và độ lớn của biến thiên này. Phần này thuộc chương trình lớp 11, học kì 2. Đây là kiến thức rất quan trọng nó sẽ quyết định học sinh có thể học tốt toán ở lớp 12 hay không. Hiểu được điều đó nên chuyên đề tính đạo hàm này sẽ được trình bày một hết sức tỉ mỷ, các tài liệu…

Xem tiếp...
chuyên đề đạo hàm
Posted in Đạo hàm

Chuyên đề tính đạo hàm của một số hàm cơ bản bằng Casio – Nguyễn Minh Tuấn

Chuyên đề tính đạo hàm của một số hàm cơ bản bằng Casio – Nguyễn Minh Tuấn LINK TẢI

Xem tiếp...
chuyên đề đạo hàm
Posted in Đạo hàm

Chuyên đề đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm – Lê Minh Cường

Chuyên đề đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm – Lê Minh Cường LINK TẢI

Xem tiếp...
chuyên đề đạo hàm
Posted in Đạo hàm

Chuyên đề đạo hàm – Lê Hải Trung

Chuyên đề đạo hàm – Lê Hải Trung LINK TẢI

Xem tiếp...
chuyên đề đạo hàm
Posted in Đạo hàm

Chuyên đề đạo hàm – Nguyễn Bảo Vương

Chuyên đề đạo hàm – Nguyễn Bảo Vương LINK TẢI

Xem tiếp...
chuyên đề đạo hàm
Posted in Đạo hàm

Chuyên đề Bài tập đạo hàm – Trần Sĩ Tùng

Chuyên đề Bài tập đạo hàm – Trần Sĩ Tùng LINK TẢI

Xem tiếp...
chuyên đề đạo hàm
Posted in Đạo hàm

Chuyên đề bài tập trắc nghiệm đạo hàm có đáp án và lời giải chi tiết

Chuyên đề bài tập trắc nghiệm đạo hàm có đáp án và lời giải chi tiết LINK TẢI

Xem tiếp...
chuyên đề đạo hàm
Posted in Đạo hàm

Chuyên đề trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án – Phạm Văn Huy

Chuyên đề trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án – Phạm Văn Huy LINK TẢI

Xem tiếp...